Gaya adalah suatu tarikan atau tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Pengaruh Gaya Gayaa berupa tarikan […]