Sifat Zat Cair – ialah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat mengambil ruang. Setiap artikel mengandung zat atau bahan. Ada […]